Meddelande om upphandling under tröskelvärdet
 
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Eslövs kommun
Att: Ziyene Melki
Gröna torg 2
SE-241 80 Eslöv
Sverige
E-post: ziyene.melki@eslov.se
I.1.2Ytterligare upplysningar kan erhållas från
TendSign
Sverige
Internetadress
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=42174
I.1.3Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas från
TendSign
Sverige
Internetadress
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=42174&Goto=Docs
I.1.4Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till
TendSign
Sverige
Internetadress
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=42174&Goto=Tender
 
Avdelning II: Upphandlingen
Ramavtal?
Nej
II.1Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen
Eslöv lyser 2013
II.2Beskrivning
Inköp av tjänst inom ljusteknik samt projektledning.
II.3Plats
Plats:
Eslöv
NUTS-kod: SE224, Skåne län
II.4Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 71318100 Ljustekniska tjänster
Tilläggsobjekt: 79421000 Projektledning, förutom bygg – och anläggningsarbeten
II.5Typ av förfarande
Förenklat förfarande
II.6Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet
13/10
II.7Sista datum
2013-10-13 (åååå-mm-dd)
II.8Kompletterande information
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud: 2013-11-13
Visma TendSign-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=dimjtrcv
II.14Datum för införande av denna annons
2013-09-12 (åååå-mm-dd)